Ermeni Dili ve Edebiyatı programında, Ermeni dili, kültürü, tarihi ve edebiyatı incelenmektedir. Ermeni Dili ve Edebiyatı programında eğitim süresi 4 yıldır. Ermeni Dili ve Edebiyatı programını bitirenlere, Lisans Diploması verilir ve diplomada bitirilen bölüm belirtilir. 

Programda dersler, Dil becerisini desteklemek ve geliştirmek için kompozisyon, sözlü anlatım, çeviri, üslup bilimi, Ermeni yazın dilini anlamaya yönelik Ermeni edebiyatı ve Ermeni şiiri gibi dersler verilmektedir. Ermeni Dili ve Edebiyatı alanında çalışacak kimselerin, genel akademik yeteneğe, sözel yeteneğe, güçlü bir bellek ve dikkate sahip olmaları gerekir. 

Mezunlar,özel sektörlerde istihdam edilebilecekleri gibi üniversiteler ve kamu kurumlarında çalışabilmektedirler.

Bunların yanı sıra çeşitli resmi ve özel arşivlerde de görev almaları mümkündür. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Dışişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Yazma Eserler Kurumu, Kütüphaneler, Üniversiteler, STK’lar sayılabilir. Mezunlar Filolog (Dil Bilimci) unvanı alırlar.

Görseli büyütmek için ekranı yakınlaştırabilir, daha kolay bir kullanım için telefonunuzu yatay konuma getirebilirsiniz.