Fars Dili ve Edebiyatı programında, temel amaç, dil ve edebiyatı öğretmek yanında, Türk kültürünü de daha iyi öğrenmeye hizmet etmek, bu dilde yazılı kaynakları tanıtacak, inceleyecek ve yayınlayabilecek dilbilimciler yetiştirmektedir. Farsça, İslam medeniyeti çerçevesinde birçok Türk şair ve yazarını etkilediği gibi, Farsça kaynaklarda Türk kültürüne ait çok önemli bilgiler de vardır. Fars Dili ve Edebiyatı programında eğitim süresi 4 yıldır. Fars Dili ve Edebiyatı programını bitirenlere, Lisans Diploması verilir ve diplomada bitirilen bölüm belirtilir.

Programda dersler, Farsça dil bilgisi, çeviri, metin inceleme, şiir ve edebiyat incelemeleri, yazılı, sözlü anlatım teknikleri, İran tarihi, coğrafyası, İran dilleri ve edebiyatı gibi dersler okutulur.

Fars Dili ve Edebiyatı alanında çalışacak kimselerin, edebiyatı ve şiiri seven, güçlü bir belleğe ve dikkate sahip kimseler olmaları gerekir. Mezunlar, eski yazma eserlerin bulunduğu kütüphanelerde, müzelerde görev alabilirler. Fakültelerde bilimsel çalışma yapabilirler. Ayrıca mezunlar; Sanayi ve Ticaret Bakanlığında ve elçiliklerde çalışma olanağına sahiptirler.

Görseli büyütmek için ekranı yakınlaştırabilir, daha kolay bir kullanım için telefonunuzu yatay konuma getirebilirsiniz.