Gürcü Dili ve Edebiyatı programında, Gürcüce okuma, konuşma, dinleme, anlama becerilerini geliştirmek Türkiye ile Gürcistan arasında gelişen ticari, ekonomik ve bilimsel ilişkilerde rol oynayan resmi ve özel kuruluşlarda görev alabilecek kişiler yetiştirilmektedir. Gürcü Dili ve Edebiyatı programında eğitim süresi 4 yıldır. Gürcü Dili ve Edebiyatı programını bitirenlere, Lisans Diploması verilir ve diplomada bitirilen bölüm belirtilir. 

Programda dersler, Gürcüce metin analizi ve eleştiri becerisini kazandırmaya yönelik Gürcü dilinin temel kuralları, Gürcüce ifade ve metin anlama, Gürcü Edebiyatında Türkçe metinler, Gürcüce Dilbilgisi, Gürcüce okuma yazma konuşma, Gürcüce-Türkçe çeviri, Gürcistan tarihi, coğrafyasıdır. 

Gürcü Dili ve Edebiyatı alanında çalışacak kimselerin, dil, tarih, ve edebiyat derslerini sevmeleri ve dil öğrenmeye istekli olmaları gerekmektedir. 

Mezunlar, müzelerde, Kültür Bakanlığında, kütüphanelerde, Gürcü konsolosluğunda ve diğer kurumlarda çalışma imkânı bulabilirler. Programı tamamlayan öğrencilere “Filolog “ unvanı verilir.

Görseli büyütmek için ekranı yakınlaştırabilir, daha kolay bir kullanım için telefonunuzu yatay konuma getirebilirsiniz.