Hungaroloji programında, Macar dili, Macar edebiyatı, tarihi ve kültürü ile ilgili konularda eğitim, öğretim ve araştırma yapılmaktadır. Hungaroloji kürsüsü, Ankara Üniversitesi’nde Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin kuruluşuyla birlikte açılan 13 kürsüden biridir ve Macar dili ve edebiyatının yanı sıra ortak geçmişimizin de araştırılması amacıyla kurulmuştur. 

Hungaroloji programında eğitim süresi 4 yıldır. Hungaroloji programını bitirenlere, Lisans Diploması verilir ve diplomada bitirilen bölüm belirtilir. Programda dersler, Macar dilinin yapısı, gramer özellikleri, metin incelemeleri, Macar edebiyatı ve tarihi, konularında dersler okutulur. 

Hungaroloji alanında çalışacak kimselerin, genel akademik yeteneğin yanı sıra sözel yetenek, güçlü bir bellek ve dikkate sahip olmaları gerekir. 

Mezunlar, dış ticaret ve turizm sektöründe, müze ve kütüphanelerde çalışabilecekleri gibi, Dış İşleri Bakanlığı, elçilikler ve TRT gibi devlet kurumlarında da görev alabilirler. Mezuniyet sonrası yüksek lisans eğitim olanağı da vardır.

Görseli büyütmek için ekranı yakınlaştırabilir, daha kolay bir kullanım için telefonunuzu yatay konuma getirebilirsiniz.