İngiliz Dil ve Edebiyatı programında, ileri düzeyde İngilizce bilen öğrenciler, başlangıcından günümüze metinler eşliğinde, İngiliz dili ve edebiyatı alanında şiir, tiyatro, roman, kısa öykü ve eleştiri konularında öğrenim görürler. İngiliz Dil ve Edebiyatı programında eğitim süresi 4 yıldır. İngiliz Dil ve Edebiyatı programını bitirenlere, Lisans Diploması verilir ve diplomada bitirilen bölüm belirtilir. 

Programda dersler, İngilizce okuma, yazma, anlama ve konuşma bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Arıca İngiliz edebiyatı tarihi, edebi eserleri, eserlerin yazıldıkları dönemlerin siyasal yaşantısı ve fikir akımları da öğrencileri aktarılmaktadır. 

Programlarda görülen başlıca dersler; İngiliz dilinin yapısı, gramer özellikleri, kompozisyon, yazılı sözlü anlatım teknikleri, çeviri, karşılaştırmalı gramer, İngiliz edebiyatı, İngiliz tarihi, okuma tekniği, İngiliz yazarlardan seçmeler, romana giriş, şiir incelemesi, edebiyat çevirileri, öykü, İngiliz tiyatrosu gibi derslerdir.

İngiliz Dil ve Edebiyatı alanında çalışacak kimselerin, genel akademik yeteneğin yanı sıra sözel yetenek, güçlü bir bellek ve dikkate sahip olmaları gerekir.

Mezunlar, TRT, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dış İşleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, elçilikler gibi resmi kuruluşlarda, turizm sektöründe, özel şirketlerde, basın yayın organlarında,bankalarda çalışabilirler. Öğretmenlik sertifikası alanlar ilköğretim ve orta öğretimde öğretmenlik yapabilirler.

Görseli büyütmek için ekranı yakınlaştırabilir, daha kolay bir kullanım için telefonunuzu yatay konuma getirebilirsiniz.