İspanyol Dili ve Edebiyatı programında, İspanyol dilinin gramer yapısı incelenmekte, İspanyol edebiyatı, kültürü, başlangıçtan günümüze kadar ele alınmakta ve belli başlı akımlar, yazarlar araştırılmaktadır. Ayrıca İspanyolca konuşulan Latin Amerika Ülkelerinin edebiyatları, yazarları ve bu yazarların eserleri de incelenmektedir.

İspanyol Dili ve Edebiyatı programında eğitim süresi 4 yıldır. İspanyol Dili ve Edebiyatı programını bitirenlere, Lisans Diploması verilir ve diplomada bitirilen bölüm belirtilir. 

Programda dersler, İspanyol dilinin yapısı, gramer özellikleri, Latin dili, edebiyat incelemeleri, edebi akımlar, yazılı-sözlü anlatım, çeviri, metin inceleme İspanyol dilinin tarihsel gelişimi, roman-şiir incelemeleri, ileri düzeyde kompozisyon, kültür incelemeleri gibi dersler okutulur. 

İspanyol Dili ve Edebiyatı alanında çalışacak kimselerin, genel akademik yeteneğin yanı sıra sözel yeteneğe, güçlü bir bellek ve dikkate sahip kimseler olmaları gerekir. 

Mezunlar, turizm kuruluşlarında, elçiliklerde, havayolu kuruluşlarında ve özel şirketlerde görev alabilirler.

Görseli büyütmek için ekranı yakınlaştırabilir, daha kolay bir kullanım için telefonunuzu yatay konuma getirebilirsiniz.