İtalyan Dili ve Edebiyatı programında, İtalyan dilinin gramer yapısı incelenmekte, İtalyan edebiyat ve kültürü başlangıçtan günümüze kadar ele alınmakta ve belli başlı akımlar, yazarlar araştırılmaktadır. İtalyan Dili ve Edebiyatı programında eğitim süresi 4 yıldır. İtalyan Dili ve Edebiyatı programını bitirenlere, Lisans Diploması verilir ve diplomada bitirilen bölüm belirtilir.

Programda dersler, Gramer, çeviri, metin okuma, konuşma ve kompozisyon derslerinin yanı sıra, ikinci yıldan itibaren İtalyanca olarak yapılmaya başlanan Roma Tarihi dersi program dâhilinde verilmektedir. Üçüncü ve dördüncü sınıfta yer alan çeviri ve kompozisyon dersleri dil bilgisini pekiştirmeye, öğrencilere İtalyanca yazma becerisi kazandırmaya yöneliktir. Ayrıca edebiyat tarihi derslerinde işlenen yazarlardan seçilen parçalar, metin okuma derslerinde incelenmektedir. 

İtalyan Dili ve Edebiyatı alanında çalışacak kimselerin, genel akademik yeteneğin yanı sıra sözel yeteneğe, güçlü bir bellek ve dikkate sahip kimseler olmaları gerekir. 

Mezunlar, İtalyan lisesinde ve konservatuarda öğretmenlik yapabilirler. Türkiye’de faaliyet gösteren İtalyan bankalarında, ticari işletmelerde, turizm kuruluşlarında, elçiliklerde ve havayolu kuruluşlarında çalışabilirler.

Görseli büyütmek için ekranı yakınlaştırabilir, daha kolay bir kullanım için telefonunuzu yatay konuma getirebilirsiniz.