Japon Dili ve Edebiyatı programında, Japon dilinin özellikleri, Japon kültürü ve edebiyatı incelenmekte, Japon dilinin diğer dillerle olan ortak yönleri araştırılmaktadır. Japon Dili ve Edebiyatı programında eğitim süresi 4 yıldır. Japon Dili ve Edebiyatı programını bitirenlere, Lisans Diploması verilir ve diplomada bitirilen bölüm belirtilir. 

Programda dersler, Japon dilinin özellikleri, Japon alfabesi, gramer yapısı, yazılı-sözlü anlatım teknikleri, çeviri, metin incelemeleri, Japon edebiyatına giriş, dilin tarihsel gelişimi, kültür incelemeleri, öykü-roman-şiir incelemeleri gibi dersler okutulur. 

Japon Dili ve Edebiyatı alanında çalışacak kimselerin, genel akademik yeteneğin yanı sıra sözel yetenek, güçlü bir bellek ve dikkate sahip olmaları gerekir.

Mezunlar, turizm sektöründe, basın yayın kuruluşlarında, elçiliklerde, çeviri bürolarında, Türk-Japon işbirliğini yürütülen özel sektör kuruluşlarında, ayrıca üniversitelerde bilimsel araştırmalara katılarak çalışabilirler.

Görseli büyütmek için ekranı yakınlaştırabilir, daha kolay bir kullanım için telefonunuzu yatay konuma getirebilirsiniz.