Kore Dili ve Edebiyatı programında, Kore dilinin özellikleri, kore kültürü ve edebiyatı incelenmekte, Japon dilinin diğer dillerle olan ortak yönleri araştırılmaktadır. Kore Dili ve Edebiyatı programında eğitim süresi 4 yıldır. Kore Dili ve Edebiyatı programını bitirenlere, Lisans Diploması verilir ve diplomada bitirilen bölüm belirtilir. 

Programda dersler, Kore dilinin özellikleri, Kore alfabesi, gramer yapısı, yazılı-sözlü anlatım teknikleri, çeviri, metin incelemeleri, Kore edebiyatına giriş, dilin tarihsel gelişimi, kültür incelemeleri, öykü-roman-şiir incelemeleri gibi dersler okutulur. 

Kore Dili ve Edebiyatı alanında çalışacak kimselerin, genel akademik yeteneğin yanı sıra sözel yetenek, güçlü bir bellek ve dikkate sahip olmaları gerekir. 

Mezunlar çoğunlukla turizm sektöründe, Türkiye’de yatırım yapan büyük Kore firmalarında ya da Kore ile ticari ilişkileri olan firmalarda görev yapmaktadırlar. Ayrıca elçiliklerde, çeviri bürolarında, üniversitelerde kendi anabilim dallarında araştırma görevlisi olarak çalışabilirler.

Görseli büyütmek için ekranı yakınlaştırabilir, daha kolay bir kullanım için telefonunuzu yatay konuma getirebilirsiniz.