Latin Dili ve Edebiyatı programında, Latin dili ve edebiyatı, dilbilimi, gramer, arkeoloji, tarih, felsefe, coğrafya, hukuk, sanat, tıp, epigrafi ve vb. alanlarda günümüze ulaşan Latince eserlerin incelenmesi ve yorumlanması çerçevesinde, gelecekteki özgün çalışmalara sağlam bir temel oluşturmak amacına yöneliktir. Latin Dili ve Edebiyatı programında eğitim süresi 4 yıldır. Latin Dili ve Edebiyatı programını bitirenlere, Lisans Diploması verilir ve diplomada bitirilen bölüm belirtilir. 

Programda dersler, Latin dilinin özellikleri, Latin alfabesi, gramer yapısı, yazılı-sözlü anlatım teknikleri, çeviri, metin incelemeleri, dilin tarihsel gelişimi, kültür incelemeleri, öykü-roman-şiir incelemeleri gibi dersler okutulur. 

Latin Dili ve Edebiyatı alanında çalışacak kimselerin, genel akademik yeteneğin yanı sıra sözel yetenek, güçlü bir bellek ve dikkate sahip olmaları gerekir. 

Mezunlar, müzelerde, kütüphanelerde ve arşivlerde görev alabilecekler gibi, üniversitede araştırma görevlisi olarak da çalışabilirler.

Görseli büyütmek için ekranı yakınlaştırabilir, daha kolay bir kullanım için telefonunuzu yatay konuma getirebilirsiniz.