(İngilizce – Almanca – Fransızca – Çince – Arapça – Rusça – Bulgarca)

Mütercim-Tercümanlık programında, yazılmış bir metnin, başka bir dile yazılı olarak nasıl çevrileceği (mütercim) ve bir konuşmanın başka bir dile nasıl aktarılacağı (tercümanlık) konularında eğitim verilmektedir. 

Mütercim, bir dilde yazılı bir metni başka bir dile çevirir. Tercümanın işi ise iki türlüdür. İlki “eşzamanlı tercüme” denilen bir dilde konuşulanları, konuşma devam ederken aynı zamanda başka bir dile çevirmedir. Böyle bir tercüme, uluslararası konferanslarda gereklidir. Eş zamanlı tercümede tercüman, konuşmacıyı çok iyi dinlemek, onun jest ve mimiklerini izlemek durumundadır. İkinci tercümede ise konuşmacı konuşmasını bitirdikten sonra tercüman söylenenleri çevirir. Tercüman söylenenleri akılda tutmak ve konuşmayı değiştirmeden çevirmek zorundadır. 

Mütercim-Tercümanlık programında eğitim süresi 4 yıldır. Mütercim-Tercümanlık programını bitirenlere , Lisans Diploması verilir ve diplomada bitirilen bölüm belirtilir. 

Programda dersler, Öncelikle dillerinin gramer yapısı öğrencilere verilir. Bunun dışında okunan yabancı dil, düşünme ve kompozisyon konularında öğrencilerin gelişmesi sağlanır. Çeviri amaçlı metin çözümlemesi, karşılaştırmalı dil incelemeleri, dilbilim kavramları, sözlü ve yazılı çeviri uygulamaları, film çevirisi vb. dersler okutulmaktadır. 

Mezunlar, Simultane ve yazılı çeviri bürolarında, TRT ve Anadolu Ajansında, özel televizyon kanallarında, gazete ve ajanslarda, yayınevlerinde, Dışişleri Bakanlığı’nda ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’nda, Devlet Planlama Teşkilatında ve Milli İstihbarat Teşkilatında, bankaların kambiyo bölümlerinde çalışabilirler. 

Ayrıca çeşitli milletlerarası kuruluşlarda ve üniversitelerin ilgili bölümlerinde araştırma görevlisi olarak iş bulma olanağına sahiptirler.

Görseli büyütmek için ekranı yakınlaştırabilir, daha kolay bir kullanım için telefonunuzu yatay konuma getirebilirsiniz.