Arnavut Dili ve Edebiyatı programında, amaç, Arnavutça okuma yetilerini geliştirmek; sözcük, yapı ve anlam ilişkilerinin kurulmasını sağlamak ve etkin bir şekilde Arnavutça dilini kullanan bireyler yetiştirmektir. Bölüm kapsamında Arnavutça dili ile Boşnakça ve Yunanca dilleri arasında doğrudan etkileşim sağlanması hedeflenmektedir.

Arnavut Dili ve Edebiyatı programında eğitim süresi 4 yıldır. Programda dersler, Arnavutça okuma becerileri, Arnavutça’ nın etnik yapısı, Arnavutça dinleme ve konuşma becerileri, Arnavutça tarihi, Arnavutça dili ve edebiyatı, karşılaştırmalı Balkan dil ve kültür çalışmaları, uygulamalı Arnavutça metin çalışmaları, çeviri amaçlı Arnavutça, sözlü çeviriye giriş, çözümleyici çeviri uygulamaları, ardıl çeviri dersleri okutulmaktadır. 2.sınıftan itibaren zorunlu ortak yabancı dillerden biri de (İngilizce, Almanca, Fransızca) verilemektedir.

Arnavut Dili ve Edebiyatıprogramını bitirenlere , Lisans Diploması verilir ve diplomada bitirilen bölüm belirtilir. Arnavut Dili ve Edebiyatı alanında çalışacak kimselerin, genel akademik yeteneğe, sözel yeteneğe,güçlü bir bellek ve dikkate sahip olmaları gerekir. 

Mezunlar, kültür ve turizm faaliyetleri ile ilgili alanlarda, basın yayın kuruluşlarında, özel sektörde, müzelerde, tercüme işlerinde çalışabilirler.

Görseli büyütmek için ekranı yakınlaştırabilir, daha kolay bir kullanım için telefonunuzu yatay konuma getirebilirsiniz.