Çeviribilim programında temel amaç, Türkçe ve İngilizce dil bilinci gelişmiş, her iki dilin kültürü ve kurumları konusunda bilgili, çeviri dalında kurumsal ve eleştirel bilgi birikimine, aynı zamanda uygulama deneyimine sahip, İngilizcenin dışında en az bir yabancı dili daha çeviri yapabilecek düzeyde bilen, sosyal bilimler, ekonomi, edebiyat, tarih gibi konularda alan bilgisiyle ve terminolojilerle tanışık yazlı ve sözlü çevirmenler yetiştirmektir.

Çeviribilim programında eğitim süresi 4 yıldır. Lisans programının dördüncü yılında öğrenciler yazılı ya da sözlü çeviri alanında uzmanlaşırlar. Sözlü çeviri alanında uzmanlaşma, öğrencilerin üçüncü yılın sonuna kadar aldıkları sözlü çeviri derslerinde ve aynı yılsonunda girdikleri sınavda gösterdikleri başarıya bağlıdır.

Programda dersler, ‘’Başta İngilizce ve Türkçe olmak üzere iki dilde çeviri amaçlı nasıl düşünülür? Çeviri amaçlı yazılı/sözlü anlatım ile iletişim becerileri nasıl geliştirilir? Çeviri sürecinde yetkinlik kazandıracak yol ve yöntemler nelerdir, nasıl uygulanır?’’ gibi konulara yönelik bir eğitim verilir. Programda okutulan dersler arasında İngilizce Sözlü Anlatım, Teknik Çeviri, Türkçe Yazı Becerisi, Dilbilimine Giriş, Basın Dili, Etimoloji, Not Tutma Tekniği, Radyo ve Televizyon için Çeviri, Toplum Çevirmenliği, İngilizce Edebiyat Tarihi gibi dersleri örnek verebiliriz. Ayrıca, bütün öğrencilerin ikinci ve /veya üçüncü yabancı dil olarak Fransızca ve /veya Almanca derslerinde toplam 24 krediyi tamamlamaları zorunludur.

Mezunlar, Çevirmenlikten başka medya, reklamcılık, halkla ilişkiler, bankacılık, sigorta, finans gibi farklı iş kollarında görev almaktadır. Ayrıca yurt içinde/dışında siyaset bilimi, kültürlerarası iletişim, sosyal antropoloji, Avrupa Birliği araştırmaları gibi çok çeşitli dallarda araştırma görevlisi olabilirler.

Görseli büyütmek için ekranı yakınlaştırabilir, daha kolay bir kullanım için telefonunuzu yatay konuma getirebilirsiniz.