Boşnak Dili ve Edebiyatı programında, bu dilin etkin bir şekilde kullanımına ilişkin sözcük, yapı ve anlam bağlantısının geliştirilmesi ve okuma yazma yetkinliğinin sağlanması amaçlanır. Bir diğer hedefse, Boşnakça ile diğer Balkan dilleri (Arnavutça, Boşnakça) arasında ilişki kurarak, Balkan dil yapısına dönük bilgi edinmektir. Boşnak Dili ve Edebiyatı programında eğitim süresi 4 yıldır. Boşnak Dili ve Edebiyatıprogramını bitirenlere, Lisans diploması verilir ve diplomada bitirilen bölüm belirtilir.

Programda dersler, Boşnakça okuma becerileri, Boşnakça’nın etnik yapısı, Boşnakça dinleme ve konuşma becerileri, Boşnak tarihi, Boşnak dili ve edebiyatı ,karşılaştırmalı Balkan dil ve kültür çalışmaları,uygulamalı Boşnakça metin çalışmaları, çeviriamaçlı Boşnakça,sözlü çeviriye giriş,çözümleyici çeviri uygulamaları, ardıl çeviri dersleri okutulmalıdır. 2.sınıftan itibaren zorunlu ortak yabancı dillerden biri de (İngilizce, Almanca, Fransızca) verilmektedir. Boşnak Dili ve Edebiyatı alanında çalışacak kimselerin, genel akademik yeteneğe, sözel yeteneğe, güçlü bir bellek ve dikkate sahip olmaları gerekir. 

Mezunlar, kültür ve turizm faaliyetleri ile ilgili alanlarda, basın yayın kuruluşlarında, özel sektörde, müzelerde, tercüme işlerinde çalışabilirler.

Görseli büyütmek için ekranı yakınlaştırabilir, daha kolay bir kullanım için telefonunuzu yatay konuma getirebilirsiniz.