Bulgar Dili ve Edebiyatı programında, Bulgar dili ve Bulgar Edebiyatı ile ilgili eğitim verilmekte, Bulgar dili, kültürü ve edebiyat eserleri incelenmektedir. Bulgar Dili ve Edebiyatı programında eğitim süresi 4 yıldır. Bulgar Dili ve Edebiyatı programını bitirenlere, Lisans Diploması verilir ve diplomada bitirilen bölüm belirtilir.

Programda dersler, Bulgar dili bir Slav dilidir. Alfabesi Kiril’dir. Eski Bulgarca ve Bulgarca’nın tarihi, Bulgar yazı dilinin tarihi, Bulgar folkloru, Eski, Yeni ve Çağdaş Bulgar Edebiyatı tarihi ve çeviri ile ilgili dersler okutulmaktadır. Günlük konuşma ve yazı diliyle ilgili çalışmalar teorik ve pratik düzeyde gerçekleştirilir. Derslerde teknolojiden (tv. internet vb.) olabildiğince yararlanılır.

Dersler ilk iki yıl Türkçe işlenirken, son iki yılda Bulgarca’ya ağırlık verilir. Bulgar Dili ve Edebiyatı alanında çalışacak kimselerin, genel akademik yeteneğin yanı sıra sözel yetenek, güçlü bir bellek ve dikkate sahip olmaları gerekir.

Mezunlar, bakanlıklarda, elçiliklerde, kütüphanelerde, arşivlerde, TRT kurumunda, ithalat – ihracat yapan firmalarda ve turizm sektöründe iş bulabilirler.

Görseli büyütmek için ekranı yakınlaştırabilir, daha kolay bir kullanım için telefonunuzu yatay konuma getirebilirsiniz.