Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı programında, Çağdaş Yunan dili ve edebiyatı incelenmekte, Yunan dilinin diğer dillerle olan ortak yönleri araştırılmaktadır. Programın birinci hedefi Çağdaş Yunanca’yı yabancı dil olarak temel dil becerileri boyutunda öğretmektir. İkinci hedef ise Çağdaş Yunan Edebiyatı’nın edebi dönemleri dikkate alınarak geçmiş yüzyılları da içine alacak şekilde oluşturulmuş edebiyat dersleri ile Çağdaş Yunan Edebiyatını ve kültürünü tanıtmaktır.

Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı programında eğitim süresi 4 yıldır. Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı programını bitirenlere, Lisans Diploması verilir ve diplomada bitirilen bölüm belirtilir. Programda dersler, Bu dili konuşan toplumların yazılı-sözlü edebiyat, kültür ve tarihi incelenmekte; dil bilgisi, metin çevirileri, konuşma, yazma ve sözlü anlatım teknikleri, edebiyat ve şiir incelemeleri gibi dersler okutulmaktadır. Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı alanında çalışacak kimselerin, genel akademik yeteneğe, sözel yeteneğe, güçlü bir bellek ve dikkate sahip olmaları gerekir. 

Mezunlar, kültür ve turizm faaliyetleri ile ilgili alanlarda, basın ve yayın kuruluşlarında, özel sektörde, müzelerde, tercüme işlerinde çalışabilirler. Ayrıca, mezuniyet sonrası Yunanistan’da edebiyat alanında herhangi bir fakültede yüksek lisans veya doktora yapmak isteyen öğrencilerden, başarılı bir derece ile mezun olanlara burs olanağı sağlanmaktadır.

Görseli büyütmek için ekranı yakınlaştırabilir, daha kolay bir kullanım için telefonunuzu yatay konuma getirebilirsiniz.