Dil Bilimi programında, genel olarak dilin, dil sisteminin; özel olarak Türkçe’nin yapısı ve işleyişi hakkında ayrıntılı araştırma ve inceleme yapılır. Dil Bilimi Bölümü’nün temel amacı; öğrencileri Türkçe’nin ses bilgisi biçim bilgisi, söz dizimi, anlam bilgisi, metin oluşturma süreçleri konusunda bilgilendirmektir. 

Öğrencilerin bir ya da birden fazla yabancı dile hâkim olması, hem dil sistemine karşı belirgin bir duyarlılık taşıma, hem de alandaki kaynakları izleyebilme açısından büyük bir önem taşımaktadır. ÖSYM sınavlarında yabancı dil puanıyla öğrenci alınmaktadır. 

Dil Bilimi programında eğitim süresi 4 yıldır. Dil Bilimi programını bitirenlere, Lisans Diploması ve Dil Bilimci unvanı verilir. Programda dersler,Öğrenciler dört yıllık öğrenimleri süresince dil, diller ve işleyişleri hakkında bilgi edinmekte, bunları bölüm programındaki hem karşılaştırmalı ve uygulamalı çalışmalarla hem de yabancı dil dersleriyle pekiştirmektedirler. 

Karşılaştırmalı Dil İncelemeleri, 20. Y.Y. Dilbilim akımları ve Evrensel Dilbilgisi gibi derslerde dil, dil sistemi, dilin işleyişi konularında, pek çok dile yönelik uygulama çalışmalarıyla bilgilendirilen öğrenciler, doğal olarak program boyunca Türkçe üzerinde de ayrıntılı çalışmalar yapmaktadırlar. Dünya dil aileleri ve Türkçe’nin dünya dilleri içindeki yeri, tüm belirleyici özellikler doğrultusunda tartışılmakta, öğrencilerin yaşayan Türk dilleri ve lehçeleri konusunda da bilgilendirilmesine çalışılmaktadır. 

Dil Bilimi alanında çalışacak kimselerin, araştırmayı seven; güçlü bir belleğe ve dikkate sahip, sabırlı kimseler olmaları gerekir. 

Mezunlar, yükseköğretim kurumlarında Türkçe okutmanı ve araştırmacı olarak çalışabileceği gibi, ortaöğretim kurumlarında yabancı dil öğretmenliği yapabilirler. Reklamcılıktan metin yazarlığına, halkla ilişkilerden düzeltmenliğine kadar uzanan geniş bir çalışma alanı olan program üzerinde, günün gerekleri doğrultusunda düzenli olarak değiştirme ve yenileştirme çalışmaları yapılmaktadır. 

Mezun öğrencilerin lisansüstü eğitim yapabilme olanakları da vardır.

Görseli büyütmek için ekranı yakınlaştırabilir, daha kolay bir kullanım için telefonunuzu yatay konuma getirebilirsiniz.