Eski Yunan Dili ve Edebiyatı programında Eski ve Çağdaş Yunan dili ve edebiyatı incelenmekte, Yunan dilinin diğer dillerle olan ortak yönleri araştırılmaktadır. Eski Yunan Dili ve Edebiyatı programında eğitim süresi 4 yıldır. Eski Yunan Dili ve Edebiyatı programını bitirenlere, Lisans Diploması verilir ve diplomada bitirilen bölüm belirtilir. 

Programda dersler, bu dili konuşan toplumların yazılı – sözlü edebiyat kültür ve tarihi incelenmekte; dil bilgisi metin çevirileri, konuşma, yazma ve sözlü anlatım teknikleri, edebiyat ve şiir incelemeleri gibi dersler okutulmaktadır. Ayrıca, Eski Yunan Edebiyatı, Homeros Çağı’ndan Bizans Çağı’nın sonuna kadar uzanan tarihsel süreç içinde sistematik bir biçimde incelenmektedir. 

Eski Yunan Dili ve Edebiyatı alanında çalışacak kimselerin, genel akademik yeteneğe, sözel yeteneğe, güçlü bir bellek ve dikkate sahip olmaları gerekir. 

Mezunlar , kültür ve turizm faaliyetleri ile ilgili alanlarda, müzelerde, tercüme işlerinde çalışabilirler.

Görseli büyütmek için ekranı yakınlaştırabilir, daha kolay bir kullanım için telefonunuzu yatay konuma getirebilirsiniz.