Hindoloji programında, Hint yarımadasının eski dillerinden olan Sanskrit dilinin özellikleri, tarihi, eldeki metinlerin tarihsel olarak düzenlenmesi, Sanskrit Grameri, metin çevirisi, Hint Kültür Tarihi çerçevesi içinde Hint Dinleri, Hint Dramı, Hint Masalı ve Hint Mitolojisi dersleri verilir. Çok zengin olan bu edebiyat içerisinde bugün, çağımızın çeşitli bilim dallarına, özellikle genel dil bilimine, gramere, felsefe tarihine, astronomi ve astrolojiye, dünya masal, hikâye ve tiyatro tarihine ait çok sayıda kaynak bulunmaktadır. 

Hindoloji programında eğitim süresi 4 yıldır. Hindoloji programını bitirenlere, Lisans Diploması verilir ve diplomada bitirilen bölüm belirtilir.

Programda dersler, Sanskrit dilinin yapısı, tarihi, metin inceleme, edebiyat, kültür tarihi, çeviri gibi dersler okutulur. Bu programda dersler genellikle kurumsal olarak sürdürülmekte, öğrenciler fakülte kütüphanelerinde araştırma yapmakta, gerektiğinde fakültelerin dil laboratuarlarından yararlanmaktadırlar. 

Hindoloji alanında çalışacak kimselerin, genel akademik yeteneğin yanı sıra sözel yetenek, güçlü bir bellek ve dikkate, bilimsel meraka sahip olmaları, eski eserleri araştırmaya ilgi duymaları gerekir. Mezunlar, üniversitelerde bilimsel çalışma yapabilir müze ve kütüphanelerde iş bulabilirler.

Görseli büyütmek için ekranı yakınlaştırabilir, daha kolay bir kullanım için telefonunuzu yatay konuma getirebilirsiniz.