Hititoloji programında, MÖ. 1650-1200 yılları arasında Anadolu’da güçlü bir devlet kurmuş olan Hititlerin Sümer-Akkad çiviyazısı sistemi ile kaydettikleri bir ölü bir dil olan Hititçe öğretilmektedir. Bunun yanı sıra Hititçe metinler içerisinde geçtiği kadarı ile Sümerce gramerine de değinilmektedir. Akkadça, Hiyeroglif Orta Mısırca ve Anadolu Hiyeroglif Yazılı Luvice de giriş seviyesinde öğretilmektedir. 

Hititoloji programında eğitim süresi 4 yıldır. Hititoloji programını bitirenlere, Lisans Diploması verilir ve diplomada bitirilen bölüm belirtilir. Programdaki derslerde, dinsel, yasal, idari ve tarihi içerikli metinlerin analizi yapılmakta, ayrıca Hitit ve Geç Hitit siyasal, kültürel tarihi yazılı belgeler ışığında öğretilmektedir. Hititoloji alanında çalışacak kimselerin, genel akademik yeteneğin yanı sıra sözel yetenek, güçlü bir bellek ve dikkate sahip olmaları gerekir. Mezunlar, yazılı belgelerde bulunan kaynaklarda gerekli transkripsiyon işlemlerini yürütür. 

Hitit Uygarlığı’na ait; sanat, mimari, hukuk, din, ekonomi, diplomatik alanlarda bulunan verileri çözümler ve bilimsel çalışmalar yapar. Üniversitelerde eğitim ve öğretim çalışmaları yapar, lisans ve lisansüstü uygulamalara, projelere ve tez çalışmalarına rehberlik eder.

Görseli büyütmek için ekranı yakınlaştırabilir, daha kolay bir kullanım için telefonunuzu yatay konuma getirebilirsiniz.