İbrani Dili ve Edebiyatı programında, İbraniceyi yazılı ve sözlü olarak doğru ve akıcı bir şekilde kullanabilme becerisini edindirme, İbrani edebiyatı, kültürü, felsefesi ve tarihine yönelik bilgi sahibi olunması amaçlanmaktadır. 

İbrani Dili ve Edebiyatı programında eğitim süresi 4 yıldır. İbrani Dili ve Edebiyatı programını bitirenlere, Lisans Diploması verilir ve diplomada bitirilen bölüm belirtilir. 

Programda dersler, İbrani dilinin kaynakları, sözlü anlatım, fonetik, sami dilleri, 20.yy İbrani edebiyatı, çağdaş İbrani şiiri, romanı, eski İbrani dili ve kültürü, diksiyon gibi dersler görülmektedir. İbrani Dili ve Edebiyatı alanında çalışacak kimselerin, İsrail kültürüne ilgi duyan,dil öğrenmeye yatkınlığı olan, araştırmayı seven, tarih ve sosyoloji gibi alanlarla ilgili olan kişiler olmalıdır. 

Mezunlar, akademik ve ticari alanda, turizm faaliyetleri ile ilgili alanlarda çalışabilirler.

Görseli büyütmek için ekranı yakınlaştırabilir, daha kolay bir kullanım için telefonunuzu yatay konuma getirebilirsiniz.