İngiliz dili ve karşılaştırmalı edebiyat programında,karşılaştırmalı bir yaklaşım içinde İngiliz ve Amerikan Edebiyatı ile Dünya Edebiyatı ve Türk Edebiyatına ilişkin eğitim verilmektedir. Güncel eleştirel ve kurumsal tartışmala katılımla öğrencilerin farklı kültürler ve farklı disiplinler bağlamında edebiyat çalışmalarına ağırlık verilmektedir. İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat programında eğitim süresi hazırlık dahil 5 yıldır.

Programda dersler, ana hatlarıyla edebiyat kuramını ve farklı dillerdeki edebiyat geleneklerine ilişkin bilgi donanımını sağlama amacını gütmektedir. Öğrencilere edebi metinleri inceleme ve karşılaştırma becerilerinin yanında metinlere ilişkin eleştirel yazılar yazabilme yetisini de beşeri bilimler, sosyal bilimler ve sanat dalları ile medya çalışmaları arasındaki bağlantıların kurulmasını amaçlar. 

Bu programda hedeflenen; beş temel alanın öğrenci tarafından kapsanmasıdır. Edebiyatta Yöntemler, Dünya Edebiyatı, İngiliz Dili Edebiyatı, Türk ve Osmanlı Edebiyatı ve Film ve Görsel Kültür. 

İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat programını bitirenlere, Lisans Diploması verilir ve diplomada bitirilen bölüm belirtilir. Mezunlar, edebiyat çevirmenliği, editörlük, yazarlık gibi pozisyonların yanı sıra kitap ve dergi yayımcılığı ayrıca görsel basında da çalışabilirler. Dolayısıyla medyanın her kolunda ve kültür sanat alanında her pozisyonda iş bulma olanağına sahiptir.

Görseli büyütmek için ekranı yakınlaştırabilir, daha kolay bir kullanım için telefonunuzu yatay konuma getirebilirsiniz.