Japonca Öğretmenliği programında, ülkemizde Japonca eğitim veren ortaöğretim kurumları bulunmamasına rağmen, bu dilde eğitim verecek öğretmenler yetiştirilmektedir. Japonca Öğretmenliği programında eğitim süresi 4 yıldır. Japonca Öğretmenliği programını bitirenlere, Lisans Diploması ve Öğretmen ünvanı verilir. 

Programda dersler, Japon dilinin özellikleri, Japon alfabesi, gramer yapısı, yazılı-sözlü anlatım teknikleri, çeviri, edebi metin incelemeleri, dilin tarihsel gelişimi gibi derslerin yanı sıra öğretmenlik formasyon dersleri de okutulur. 

Japonca Öğretmeni olmak isteyenlerin, üstün bir akademik yeteneğe ve sözlü ifade gücüne sahip, insanlara bir şeyler öğretmekten hoşlanan, sabırlı ve yaratıcı kişiler olmaları gerekir. 

Mezunlar, turizm kuruluşlarında, elçiliklerde, tercüme bürolarında ve turizm sektöründe, Türk-Japon işbirliği ile yürütülen özel sektör kuruluşlarında, elçiliklerde, tercüme bürolarında ve turizm sektöründe, Türk-Japon işbirliği ile yürütülen özel sektör kuruluşlarında çalışabilirler. Yüksek lisans programını tamamlayanlar akademisyen olarak üniversite ve yüksekokullar düzeyinde öğretim görevlisi olarak kalabilirler.

Görseli büyütmek için ekranı yakınlaştırabilir, daha kolay bir kullanım için telefonunuzu yatay konuma getirebilirsiniz.