Karşılaştırmalı Edebiyat programında, ‘’Batı’’ edebiyat ve medeniyeti; resim ve müziğin tarihiyle birlikte dilbilime, düşünce tarihine ve eleştiri teorilerine de geniş yer verilerek öğrenilir. Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünün ana işlevi, farklı dillerde yazılmış iki eseri konu, düşünce ya da biçim bakımından incelemek, ortak, benzer ve farklı yanlarını tespit etmek ve bunların nedenleri üzerine yorumlar getirmektir.

Karşılaştırmalı Edebiyat programında eğitim süresi 4 yıldır. Karşılaştırmalı Edebiyat programını bitirenlere, Lisans Diploması verilir ve diplomada bitirilen bölüm belirtilir. 

Programda dersler, İki bölümde toplanır. İlk üç yıl boyunca Romanın Gelişimi, Batı Kültürü Tarihi, Mitoloji, Eleştiri Yöntemleri, Batı Edebiyatında ‘Kahraman’ Tiplemeleri, Metin Analizi, Çeviri ve Sanat Değerlendirmesi gibi dersler vardır. Son yılda ise yirminci yüzyıl edebiyat, sanat ve felsefesi üzerine yoğunlaşılır. 

Mezunlar, basın, yayın, radyo ve televizyon dünyasında eleştirmen, yorumcu ve edebiyat programları yapımcısı olarak, çalışma olanağına sahiptir.

Görseli büyütmek için ekranı yakınlaştırabilir, daha kolay bir kullanım için telefonunuzu yatay konuma getirebilirsiniz.