Sinoloji programında, Çin dili, kültürü, Çin uygarlığı incelenmekte ve araştırma yapılmaktadır. Program da, Çin dilinin özellikleri öğretilmekle birlikte Çin ve Japon dillerinin ortak noktaları konusunda da eğitim verilmektedir. Sinoloji programında eğitim süresi 4 yıldır. Sinoloji programını bitirenlere, Lisans Diploması verilir ve diplomada bitirilen bölüm belirtilir. 

Programda dersler, Çin dilinin özellikleri, Çin alfabesi, gramer yapısı, yazılı-sözlü anlatım teknikleri, çeviri, metin incelemeleri, dilin tarihsel gelişimi, kültür incelemeleri, öykü-roman-şiir incelemeleri gibi dersler okutulur. 

Sinoloji alanında çalışacak kimselerin, genel akademik yeteneğin yanı sıra sözel yetenek, güçlü bir bellek ve dikkate sahip olmaları gerekir. 

Mezunlar, Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Turizm Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, TRT Yurtdışı Yayınlar dairesi ile çeşitli üniversitelerde görev alabilirler ve özel kuruluşlarda çalışabilirler. 

Ayrıca mezun öğrenciler, Türkiye ve Çin arasındaki bilimsel işbirliği çerçevesinde sağlanan burslarla Çin’e gitme olanağına da sahiptir.

Görseli büyütmek için ekranı yakınlaştırabilir, daha kolay bir kullanım için telefonunuzu yatay konuma getirebilirsiniz.