Urdu Dili ve Edebiyatı programında, Hint-Avrupa Dil Ailesi’nden olan Urdu dili ve edebiyatıyla, Pakistan ve Müslüman Hindistan tarihi ve kültürü incelenir. Tarih açısından genel Türk Tarihi ve kültürünün de büyük ve önemli bir kısmını oluşturan ve Gaznelilerle başlayıp 1857’de Hint-Türk İmparatorluğu ile son bulan dönemde meydana getirilen kültür birikimi araştırılır.

Ayrıca Pakistan ve Hindistan tarihi ve kültürüne dayalı olarak, konuşma ve yazı dili de incelenir. Urdu Dili ve Edebiyatı programında eğitim süresi 4 yıldır. Urdu Dili ve Edebiyatı programını bitirenlere, Lisans Diploması verilir ve diplomada bitirilen bölüm belirtilir. 

Programda dersler, Urdu dilinin özellikleri, gramer yapısı, yazılı-sözlü anlatım teknikleri, çeviri, metin incelemeleri, dilin tarihsel gelişimi, kültür incelemeleri, öykü-roman-şiir incelemeleri gibi dersler okutulur.Urdu Dili ve Edebiyatı alanında çalışacak kimselerin, genel akademik yeteneğin yanı sıra sözel yetenek, güçlü bir bellek ve dikkate sahip olmaları gerekir. 

Mezunlar, Dış İşleri Bakanlığı, Turizm ve Kültür Bakanlığı, TRT, arşivler, kütüphaneler, Pakistan Büyükelçiliği ve çeşitli üniversitelerde görev alabilmektedirler.

Görseli büyütmek için ekranı yakınlaştırabilir, daha kolay bir kullanım için telefonunuzu yatay konuma getirebilirsiniz.