Yunan Dili ve Edebiyatı programında , klasik çağ Yunan dili ve edebiyatı, Yunan uygarlığı konularında eğitim verilmektedir. Yunan Dili ve Edebiyatı programında eğitim süresi 4 yıldır. Yunan Dili ve Edebiyatı programını bitirenlere , Lisans Diploması verilir ve diplomada bitirilen bölüm belirtilir. 

Programda dersler , Yunan dilinin özellikleri, Yunan alfabesi, gramer yapısı, yazılı-sözlü anlatım teknikleri, çeviri, metin incelemeleri, dilin tarihsel gelişimi, kültür incelemeleri, öykü-roman-şiir incelemeleri gibi dersler ve Yunan kültürünün belli başlı temsilcileri olan yazar ve ozanlardan (Homeros, Platon,Herodotos,Euripides) özgün parçalar okutulmaktadır. 

Yunan Dili ve Edebiyatı alanında çalışacak kimselerin , genel akademik yeteneğin yanı sıra sözel yetenek, güçlü bir bellek ve dikkate sahip olmaları gerekir. 

Mezunlar, müzelerde, epigrafi (yazıt bilimi) alanında, kültür ve turizm faaliyetleri ile ilgili alanlarda, arşivlerde, eski belgelerin tercüme işlerinde çalışabilirler.

Görseli büyütmek için ekranı yakınlaştırabilir, daha kolay bir kullanım için telefonunuzu yatay konuma getirebilirsiniz.